Digitalisering sterker aanwezig bij Hyboma, dankzij Build-Software