Rapportering

Gepersonaliseerde rapportering voor jouw bouwbedrijf

Je weet precies wat er in je bedrijf gebeurt dankzij onze nauwkeurige rapportering. In Build-Software volg je op een overzichtelijke manier de diverse kosten en opbrengsten van een project op.

Kwaliteitsvolle rapportering, de basis voor een sterk bedrijf

Om een rendabel bedrijf uit te bouwen, moet je over de juiste gegevens beschikken. Build-Software verzamelt ze zoveel mogelijk automatisch, vanaf de calculatie, over de tijdsregistratie, het materieelbeheer, uitbestedingen en inkopen tot de facturatie. Zo beschik je over alle nodige informatie voor een nauwkeurige rapportering. Die betreft niet alleen je kosten, maar ook de opbrengsten uit de diverse projectonderdelen. De indeling van posten in activiteiten en inkoopcategorieën laat je toe om gericht eventuele winsten en besparingen op te sporen.

Flexibele rapportering

Je stemt de rapportering helemaal af op de noden van jouw bouwbedrijf. Zo kan je je beperken tot de essentie of net kiezen voor een alomvattend overzicht. Je hebt ook de mogelijkheid om bij de rapporten over vorderingsstaten totalen per post weer te geven of niet, of om de rapporten samen te voegen. Bij de factuurrapporten voeg je dan weer makkelijk referenties of omschrijvingen toe. Werkt je bouwbedrijf met KPI’s om de prestaties aan te sturen? Onze businessintelligence-toepassing filtert de gewenste gegevens en geeft ze grafisch weer.

Datawarehouse voor performante rapportering

Op managementniveau beschik je over het datawarehouse van Build-Software. Door de groepering van de transactiegegevens in een centrale tabel (de fact table) met omliggende kenmerken (features) kan je, ook bij zeer grote volumes aan data, op een performante rapportering rekenen. Dankzij de toepassing van Excel Power Pivot zie je de data binnen een heldere matrix met meerdere dimensies. De gegevens worden trouwens elke dag bijgewerkt en garanderen zo dat je een up-to-date managementtool hebt.

 

Ontdek de oneindige
mogelijkheden van
Build-Software