Bouwinformatiemodel (BIM) stimuleert samenwerking op de werf

Werk eenvoudiger samen met andere partijen in een bouwproject, dit met behulp van onze BIM-oplossing. Hiermee stroomlijn je de onderlinge communicatie, reduceer je foutenmarges en dus ook je eventuele kosten.

Wat is BIM?

Bouwbedrijven komen steeds meer onder druk te staan bij de uitvoering van hun bouwprojecten: de uitvoeringstermijnen worden korter, de kwaliteit moet steeds beter zijn en de budgetten zijn vaak beperkt. Bovendien lopen de werken niet altijd volgens plan. Dit is doorgaans te wijten aan de fragmentering van het bouwproces, aan de miscommunicatie tussen de verschillende partners en aan de toenemende techniciteit. BIM kan hiervoor een oplossing bieden. Met BIM is het immers mogelijk om het bouwproces beter te organiseren en samen te werken aan de hand van uitwisselbare digitale bouwmodellen.

2D

2D - CAD

2D / 3D - CAD

BIM

Evolutie Van Het Bouwproces Naar BIM

Waarvoor staat BIM ?

Onder BIM verstaat men doorgaans Building Information Modelling (het maken van digitale bouwmodellen) of Building Information Model (het bouw¬informatiemodel). Het gaat hier om een digitaal model, dat een virtuele weergave van het bouwwerk vormt. Hierbij worden geometrie en informatie aan elkaar gekoppeld. Zo onstaat er een opbouw uit verschillende objecten, zoals een raam, een dak en een muur. Verder is er ook de toevoeging van bijbehorende informatie zoals; technische eigenschappen en de relaties met andere objecten.

BIM Levels

Level 0 Document oriented – CAD

Hier wordt gecoördineerd op document niveau.
CAD-tekeningen of calculaties in Excels kunnen hier voorbeelden van zijn. In deze fase worden nog geen digitale objecten toegepast.

Level 1 Object oriented – 2D-3D

Hier wordt gecoördineerdmet objecten.
Dit kunnen zowel 2D als 3D objecten zijn. Op dit niveau wordt er informatie (intelligentie) gekoppeld. Een koppeling met een ERP of planningsoplossing gebeurt hier nog niet.

Level 2 Collaboration –BIM’s (little BIM)

Hier wordt gecollaboreerd binnen de eigen onderneming.

Verschillende eenheden van een organisatie werken samen op basis van in level 1 opgebouwde objectmodellen. Dit gebeurt file based.

Toepassingen zoals planning (4D) en kostencalculatie (5D) kunnen in deze fase gekoppeld worden.

Level 3 Integrated, lifecycle – iBIM (Big BIM)

Hier wordt geïntegreerd met verschillende organisaties buiten de eigen onderneming. Dit gebeurd via een “Open BIM-model”.Een voorbeeld hiervan is hetIndustry Foundation Classes of IFC.

De uitwisseling van de informatie is object based,waarin het bouwproces volledig geïntegreerd is.

Waarom BIM

BIM wordt aanschouwd als de manier om in de toekomst, de communicatie en samenwerking te bevorderen tussen alle betrokkenpartijen voor de uitvoering van bouwconstructie. Het stelt ons ook instaat problemen te anticiperen in pré-uitvoering, waardoor foutmarges door middel van “clash detection” kleiner worden.

BUILD & BIM

Een ‘open mindset’ en samenwerking maken integraal deel uit van het DNA van Build-Software. Vanuit onze best-of-breed-benadering stellen we onze software open voor de integratie met andere IT-oplossingen. In het kader van BIM hebben we onze calculatiesoftware geïntegreerd met Geo-IT. De integratie met Geo-IT laat toe om BIM-modellen direct naast meetstaten of offertes te visualiseren

Ontdek de oneindige
mogelijkheden van
Build-Software