Meer-en minderwerken

Meer-en minderwerken

Meer- en minderwerken zijn een vast gegeven in de bouw. Build-Software zorgt ervoor dat je ze niet over het hoofd ziet en de rentabiliteit van je projecten niet in gevaar brengen.

Vlotte opvolging van verrekeningen

Verwerk eventuele minder- of meerwerken eenvoudig in onze oplossing. Je past de posten van je oorspronkelijke offerte gewoon aan en verzamelt de verrekeningen nadien in een extra offerte bij je werf. Die offerte kan je ter goedkeuring naar de klant sturen of als basis voor een prijsaanvraag gebruiken.

Correct zicht op je meer- en minderwerken

Door die flexibele en gestructureerde aanpak verlies je geen enkele kost meer uit het oog. Met Build-Software volg je verrekeningen in detail op, waarbij je ervoor kan kiezen om ze apart of samen te raadplegen. Meerwerken vormen daardoor niet langer een gevaar voor de winstgevendheid van je bouwbedrijf.

Probeer je meer- en
minderwerken beter
op te volgen?