Meetstaat & bestek

Meetstaten en bestekken efficiënt gebruiken

Verwerk meetstaten automatisch door ze in je calculatieprogramma te importeren. De gegevens stromen door naar de juiste posten in je calculatie en naar de eventuele prijsaanvragen bij onderaannemers en leveranciers.

Een vlotte integratie van meetstaten en bestekken

Build-Software vereenvoudigt het calculatieproces sterk door de samenvattende meetstaat in te lezen. Op basis van dat document maakt de software de juiste posten in je calculatie aan en koppelt die aan de juiste inkoopcategorieën en activiteiten. Je kan de calculaties verder versnellen door standaardbestekken, zoals het modelbestek van de VMSW of bestek 250, en je eigen bibliotheken te benutten. Daarnaast ben je vrij om bijzondere posten voor intern gebruik en aanbestedingen toe te voegen.

Van drone tot meetstaat

Je hebt ook de mogelijkheid om de gegevens van drones te importeren. Build-Software ging daarvoor een partnership aan met Sitemark. Drones die met de technologie van Sitemark zijn uitgerust, nemen dan de opmeting van je bouwproject voor hun rekening. Je importeert de gegevens gewoon via een Excel-bestand en stelt op basis daarvan je meetstaten en calculaties in Build-Software op.

 

Van meetstaat tot prijsaanvraag

Build-Software laat je verder toe om de meetstaatposten volgens inkoopcategorieën en activiteiten te inventariseren. Dat maakt het heel gemakkelijk om op een later ogenblik informatie op te vragen, rapporten te creëren of prijsaanvragen op te stellen. Enkele klikken zijn voldoende om een gedetailleerde Microsoft Excel-lijst voor de geselecteerde onderaannemer of leverancier aan te maken.

Alle informatie bij de hand

Bovendien verzamelt Build-Software alle nuttige informatie op een centrale plaats. Zo wordt de originele meetstaat, samen met de beschrijvende meetstaat, in het documentenbeheer bewaard. Dankzij de rijke zoekfuncties vind je de juiste informatie er steeds op korte tijd terug.

Ontdek de oneindige
mogelijkheden van
Build-Software