Correcte bestelbonnen, leveringsbonnen en kostenbonnen in enkele klikken

Correcte bestelbonnen bij,
leveringsbonnen en kostenbonnen in enkele klikken

Verwerk bestellingen en aankopen met de gedetailleerde bestelbonnen, leveringsbonnen en kostenbonnen van Build-Software. Dankzij de gestroomlijnde workflow verloopt alles vrijwel automatisch.

Alle kosten bij het juiste project en de juiste werf

Bewaak de kosten van je diensten en materialen door ze in Build-Software steeds aan projecten en werven te koppelen. Wanneer je bestellingen plaatst, leveringen registreert, facturatiebonnen of vorderingsstaten van de onderaannemers vastlegt en inkoopfacturen toekent, toont Build je een accuraat kostenoverzicht. De gebruikte gegevens worden zoveel mogelijk hergebruikt om je administratie te vergemakkelijken.

Van werflijst tot bestelbon

Gaat je werf van start? Gebruik Builds werflijst om diensten en materialen te bestellen. De werflijst verzamelt alle artikelen en resources die je volgens je calculatie nodig hebt. Wil je vooral voorraden op peil houden? Dan kan je ook bestellingen invoeren op basis van je stocklijsten. Build-Software laat je bovendien steeds toe om je bestelaanvraag te wijzigen, bv. wanneer je beslist om bepaalde posten toch zelf uit te voeren in plaats van met een onderaannemer of omgekeerd.

Zodra je de prijzen van je onderaannemer of leverancier hebt gekregen, creëer je met de gegevens van je werf- of stocklijsten eenvoudig een gedetailleerde bestelbon met de nodige clausules om een volwaardig document te bekomen.

Van bestelbon tot leveringsbon

Je bestelbon dient bij de ontvangst van het materiaal als basis voor de leveringsbon. Zo kan je de aard en hoeveelheid van de goederen snel controleren en in Build-Software ingeven.

Van onkosten tot kostenbon

Als er onkosten zijn die niet via een bestelbon, leveringsbon, facturatiebon, vorderingsstaat of inkoopfactuur zijn geregistreerd, dan heb je de mogelijkheid om een kostenbon in te voeren. Een kostenbon laat je dus toe om met een minimale inspanning de nodige kosten vast te leggen op een specifieke werf en/of project.

Wil je je kosten
efficiënter beheren?